„UAB „ESEMDA“ pasirengimas eksporto plėtrai“

Kodas: VP2-2.1-ŪM-04-K-04-138

Projekto pradžia: 2013 rugsėjis

Planuojama projekto pabaiga: 2015 balandis

Projekto tikslas: UAB "ESEMDA" produktyvumo didinimas aktyviai ieškant užsienio partnerių ir rengiantis eksporto plėtrai

Bendra projekto vertė: 177 445 Lt

Skirtas finansavimas: 106 467 Lt

Projektas dalinai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis pagal Lietuvos 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ įgyvendinimo priemonę „Naujos galimybės“.

Kontaktinis asmuo: Projektų vadovas Darius Tamulevičius, tel.: +37061818425, el. paštas:

 „UAB „ESEMDA“ pasirengimas eksporto plėtrai“

„UAB "ESEMDA" MTTP infrastruktūros sukūrimas“

Kodas: VP2-1.3-ŪM-03-K-04-054

Projekto pradžia: 2013 rugpjūtis

Planuojama projekto pabaiga: 2015 balandis

Projekto tikslas: UAB "ESEMDA" plėtra investuojant į MTTP infrastruktūros kūrimą ir sukuriant naujas

aukštos kvalifikacijos personalo darbo vietas

Bendra projekto vertė: 1 720 774 Lt

Skirtas finansavimas: 611 578 Lt

Projektas dalinai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal Lietuvos 2007-

2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir

ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo priemonę

„Intelektas LT+“.

Kontaktinis asmuo: Projektų vadovas Darius Tamulevičius, tel.: +37061818425, el. paštas:

 „UAB "ESEMDA" MTTP infrastruktūros sukūrimas“

Įgyvendintas projektas „UAB „ESEMDA“ MTTP infrastruktūros sukūrimas“

UAB „ESEMDA“ pasinaudojusi Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama 2013-2015 m. įgyvendino projektą, kurio metu buvo įkurtas modernus projektavimo padalinys, įsigyta šiuolaikiška įranga skirta naujų elektronikos gaminių prototipų projektavimui ir kūrimui, komponentų parametrų ir el. signalų matavimams. Įmonėje sukurtos naujos 2 tyrėjų darbo vietos. Projekto įgyvendinimas bendrovei atverė galimybes kurti naujus aukštos pridėtinės vertės elektronikos gaminius paslaugų sektoriui, pramonei bei galutiniams vartotojams, nuo naudojamų buityje iki naudojamų ypatingai griežtų reikalavimų industrijose.

Pasinaudodama struktūrinių fondų suteikiamomis plėtros galimybėmis, UAB „ESEMDA“ kuria tikslius srauto ir atstumo matavimo prietaisus su duomenų perdavimu panaudojant šiuolaikines duomenų perdavimo technologijas (GSM, WiFi, Bluetooth), įvairius valdiklius skirtus maisto ir kitų pramonės šakų procesų automatizavimui.

Projektas „UAB „ESEMDA“ MTTP infrastruktūros sukūrimas“ (kodas: VP2-1.3-ŪM-03-K-04-054) buvo dalinai finansuojamas pagal Lietuvos 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonę „Intelektas LT+“. Projekto apimtis yra 0,48 mln. eurų, iš kurių 0,17 mln. eurų finansavimas buvo skirtas iš Europos regioninės plėtros fondo.

UAB „ESEMDA“ - inovatyvi aukštųjų technologijų įmonė, jau 14-tus metus dirbanti inovatyvios elektronikos gamybos srityje, pagal užsakymus vykdo smulkiaserijinę įvairių elektronikos prietaisų gamybą, tiekia spausdintinio montažo plokštes (PCB), SMD trafaretus ir elektronikos komponentus.

Kontaktinis asmuo: Projektų vadovas Darius Tamulevičius, tel.: +37061818425, el. paštas:

Įgyvendintas projektas „UAB „ESEMDA“ MTTP infrastruktūros sukūrimas“
  1  2  3